Đại hội công đoàn trường mầm non Hoa Pơ Lang

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 14/4/2023 công đoàn trường mầm non Hoa Pơ lang tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.
Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.
Chúc công đoàn mầm non Hoa Pơ lang luôn “Đổi mới,dân chủ,đoàn kết và phát triển”.